Pohony pro křídlové brány


Pohony pro křídlové brány můžeme ještě rozdělit do tří typů:
1.
Pro brány, které jsou usazeny do cca 130 mm od hrany sloupku.
  Nejběžnější a nejvíce používaný způsob. U tohoto typu se pohon umístí na střed 
  brány  a zadní držák se připevní na sloup, který drží vrata.
plutomale
2.
Pro brány, které jsou usazeny na silných piliřích,
  Pohony jsou umístěny zevnitř na zdi a pomocí různě dlouhých ramen otvírají bránu,
  na  pohony není zvenku vidět. 
 
pop-zlatniky-maly
3. Pro brány, u kterých není prostor na pohony, nebo není vhodné aby byly pohony  vidět. 
   Tyto pohony jsou umístěny pod branou a přes vyčnívající páky jsou spojeny s bránou.
     
nerez metro