Posuvné kolejnicové

Je svařený ocelový rám ,opatřený povrchovou úpravou  s dvěmi kolečky pojíždějícími po vodící kolejnici připevněné k zemi  s vodícími válečky, připevněnými na sloupku umístěném mimo průjezd. Brána může mít výplň dle požadavků zákazníka (prkna, plech,kovové prvky, plastové plaňky).Její hlavní výhodou je fakt, že po otevření můžete využívat prostor od sloupků na stranu, kde vám nepřekáží křídla vrat a můžete parkovat hned za bránou. Nedostatek je možné zanášení koleje a zamrzání vody na koleji. Kolej musí být podbetonovaná pod celou svojí délkou do nezámrzné hloubky, aby v zimě spráně fungovala. Dnes díky zlevnění kování pro samonosné brány je více používaná tato varianta posuvné brány.